Home

Etosha

De fotoclub is een platform waarbij fotografen met en van elkaar kunnen leren, elkaar uitdagen tot het maken van creatievere en betere foto’s en bovenal hun passie voor fotografie delen. De fotoclub kenmerkt zich door een mix van online- en offline activiteiten. Na elke clubavond worden foto’s online met elkaar gedeeld en besproken.

Daarnaast kunnen leden zich aansluiten bij commissies rondom verschillende thema’s.
Regelmatig vinden club excursies plaats en wordt er minimaal 1x per jaar een expositie georganiseerd. De fotoclub komt 1x per drie weken fysiek bij elkaar in Amersfoort.

De contributie is EUR 89,- per persoon per jaar, dit is inclusief het lidmaatschap bij de Fotobond. Je kan lid worden door een mail te sturen naar: administratie@fotoclubkeistad.nl.

Het doel van de fotoclub is het bijhouden en ontwikkelen van fotografische vaardigheden van de leden.