Natuur

Sharing Wildlife

‘De natuur’ fotograferen is natuurlijk een heel breed begrip en hieronder vallen nog weer allerlei soorten fotografie. Denk aan macrofotografie, landschapsfotografie of wildlifefotografie!

Daag jezelf uit om originele hoeken te vinden en zo jouw unieke foto’s te maken van landschappen of dieren. Bedenk bijvoorbeeld een serie waarin je steeds een bepaald uniek standpunt gebruikt.

De rode draad voor deze groep is het plezier in het maken van foto’s in en van de natuur.

De leden van de werkgroep komen een aantal keren per jaar bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten komt steeds een ander onderwerp aan bod. De ene keer staat het gebruik van de eigen fotoapparatuur en de techniek van het fotograferen centraal, een andere keer laat één persoon zijn of haar foto’s zien. Soms wordt een onderwerp gekozen en worden de daarvan gemaakte foto’s gezamenlijk doorgesproken.