Platform amateurkunst

plattegrond beeldende verenigingen amersfoort

We zijn opgenomen bij beeldende verenigingen uit Amersfoort!

Het platform amateurkunst van Scholen in de Kunst ondersteunt amateurkunstverenigingen bij stedelijke manifestaties en projecten. Zij stimuleren en organiseren activiteiten voor kwaliteitsverbetering van de verenigingen. Zo nodigen zij verenigingsbesturen uit voor netwerkoverleg, workshops en aanbod gericht op talentontwikkeling binnen de amateurkunst.

In het activiteitenoverzicht op hun website vind je data met geplande concerten en vergaderingen. Verder organiseren of coördineren zij de jaarlijkse Dag van de Amateurkunst in september, de jaarlijkse inloopconcerten voor koren in januari/februari, de muziek tijdens de Avondvierdaagse Amersfoort, het Herdenkingsconcert op 4 mei en de Anjeractie. Hun motto: Amateurkunst inspireert en verbindt!

Voor meer informatie kun je hun website raadplegen: https://scholenindekunst.nl/amateurkunst/